Over Mediapunt

Wat doen we?

Mediapunt heeft de ambitie om hét referentiepunt te worden voor mediaonderzoek in Vlaanderen. Mediapunt wil het mediaonderzoek in Vlaanderen monitoren en ontsluiten voor diverse stakeholders, zoals beleidsmakers, mediaprofessionals, onderzoekers, studenten en andere organisaties met een werking gericht op of verband houdend met media. Mediapunt gaat hiervoor actief in dialoog met beleid en sector.

Onze doelen

  • Capteren van belangrijke trends in media
  • Formuleren van implicaties voor mediabeleid
  • Wetenschappelijke onderbouwing van het mediabeleid
  • Kennisdeling tussen onderzoek, beleid en mediasector

Onze taken

  • Verzamelen van Vlaams onderzoek op vlak van media, mediagebruik en mediaparticipatie
  • Onderzoek voeren naar mediagebruik in Vlaanderen
  • Delen van kennis via toegankelijke rapporten, thematische workshops en studiedagen

Wie zijn we? 

Mediapunt is het Kenniscentrum Mediaonderzoek gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het kenniscentrum is een samenwerking tussen vier onderzoeksgroepen, verbonden aan drie universiteiten:


Het onderzoek dat aan bod komt op Mediapunt gaat echter breder dan deze onderzoeksgroepen. Mediapunt heeft de expliciete doelstelling om mediaonderzoek van álle Vlaamse kennisinstellingen (zoals universiteiten en hogescholen) te ontsluiten.

Promotor-coördinator

Ike Picone

Professor media en journalistiek
Vrije Universiteit Brussel

Coördinator

Kristin Van Damme

Senior onderzoeker mediagebruik en innovatie
Universiteit Gent

Onderzoekers

Dorien Luyckx

Onderzoeker digitale media
Universiteit Antwerpen

Hanne Peeters

Onderzoeker mediagebruik
Universiteit Gent

Jana Thys

Onderzoeker
Universiteit Antwerpen

Pauljan Truyens

Onderzoeker mediagebruik
Vrije Universiteit Brussel

Sien Van de Wouwer

Onderzoeker mediaproductie
Vrije Universiteit Brussel

Promotoren

Lieven De Marez

Professor media en innovatie
Universiteit Gent

Tom Evens

Professor mediabeleid en -economie
Universiteit Gent

Steve Paulussen

Professor media en journalistiek
Universiteit Antwerpen

Peter Van Aelst

Professor politieke communicatie
Universiteit Antwerpen