Publicatie

media.monitor 2023. Inzichten uit mediaonderzoek

Staat van mediaonderzoek in Vlaanderen

De media.monitor biedt een overzicht van het mediaonderzoek dat in Vlaanderen is gepubliceerd in het kalenderjaar 2023. We brengen de belangrijkste inzichten over verschillende thema’s, gaande van crossmediagebruik, mediawijsheid en desinformatie tot ontwikkelingen op het vlak van innovatie in de mediasector en verschuivingen in de audiovisuele en gamesector.

We brengen in zes hoofdstukken de belangrijkste inzichten uit dat onderzoek, daarnaast zijn er ook nog pagina's over de nabeschouwing en evaluatie & de context, doel en aanpak:

­Crossmediagebruik en -repertoires

­

Digitale en mediawijsheid

­

Journalistiek en desinformatie

­Pluriformiteit en diversiteit in/aan media

Audiovisuele en gamesector

­

Innovatie en digitale transformatie

Nabeschouwing en evaluatie

Context, doel en aanpak

Over de media.monitor

Context van de media.monitor

De onderzoeken verzamelden we op uiteenlopende manieren, door ons te baseren op:

 1. onderzoek dat beschikbaar is in de onderzoeksfiches op MediapuntVlaanderen.be
 2. input vanuit het netwerk van Mediapuntonderzoekers
 3. het gericht zoeken naar mediaonderzoek, met Vlaamse data of door Vlaamse onderzoekers, voor elk van de zes kernthema’s

Lees meer over het doel en de bredere context van de media.monitor, inclusief het plan van aanpak, een SWOT-analyse van de eerste versie. Onder Methodologie vindt u ook een uitgebreide bespreking van de gehanteerde dataverzamelingstrategie. Deze media.monitor omvat geen overzicht van de onderzoeksbevindingen gebaseerd op één specifieke studie. We proberen inzichten te synthetiseren over verschillende studies heen. De kerninzichten zijn op deze manier overkoepelende analyses en/of interpretaties van het Vlaams mediaonderzoek dat in 2023 gepubliceerd is.

Download de hele media.monitor
Liever een doorbladerbaar document? 
Download de hele media.monitor voor meer uitleg bij elk kerninzicht. 

Leeswijzer

De zes hoofdstukken van de media.monitor hebben steeds eenzelfde structuur:

 • Bovenaan elke pagina staat de Samenvatting met kerninzichten en reflecties.
 • In de Inleiding schetsen we beknopt de context van dit onderzoeksthema, positioneren we dit hoofdstuk binnen de media.monitor en linken we met andere hoofdstukken.
 • Vervolgens brengen we telkens de Definities van de kernconcepten van het desbetreffende hoofdstuk.
 • In het volgende deel brengen we de Kerninzichten. Met één zin proberen we een eigen analyse zo helder mogelijk weer te geven. Deze diepen we uit met de nodige argumentatie. Vervolgens leggen we een eigen interpretatielaag over elk Kerninzicht met een Reflectie. Elk Kerninzicht sluit af met een (aanklikbare) oplijsting van de Bronnen waarop het Kerninzicht is gebaseerd.
 • Ieder hoofdstuk eindigt met de Inhoudelijke accenten van het onderzoeksthema. In dit deel worden de geïdentificeerde bronnen gecategoriseerd naar inhoud. Zo bieden we een overzicht van waar het Vlaamse onderzoek in 2023 vooral op heeft gefocust.

Auteurs

Deze media.monitor 2023 is een samenwerking van Mediapuntonderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent.

 • Pauljan Truyens, onderzoeker imec-SMIT-VUB en Mediapunt
 • Kristin Van Damme, onderzoeker imec-mict-UGent en coördinator Mediapunt
 • Hanne Peeters, onderzoeker imec-mict-UGent en Mediapunt
 • Sien Van de Wouwer, onderzoeker imec-SMIT-VUB en Mediapunt
 • Ike Picone, professor imec-SMIT-VUB en promotor-coördinator Mediapunt

Ook danken we de Mediapuntonderzoekers van de Universiteit Antwerpen voor het opstellen van de Onderzoeksfiches die mee als basis dienen voor deze monitor. Verder ook een speciale vermelding voor experten die feedback gaven op eerdere versies: jullie constructieve opmerkingen hebben meer dan een steentje bijgedragen.

Verslag media.forum 2024

Op dinsdag 23 april 2024 werd het allereerste media.forum georganiseerd, een halfdaags symposium gehost door het kenniscentrum mediaonderzoek Mediapunt. De bijeenkomst, gehouden in Track te Brussel, bood een platform voor de presentatie van de bevindingen van de media.monitor 2023, gevolgd door thematische discussies tussen mediaprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers over de toekomstige uitdagingen van de mediasector in Vlaanderen.

Lees het verslag hier. 

Meer weten? 

De media.monitor biedt een overzicht van het mediaonderzoek dat in Vlaanderen is gepubliceerd in het kalenderjaar 2023. We brengen de belangrijkste inzichten over verschillende thema’s, gaande van crossmediagebruik, mediawijsheid en desinformatie tot ontwikkelingen op het vlak van innovatie in de mediasector en verschuivingen in de audiovisuele en gamesector.

We brengen in zes hoofdstukken de belangrijkste inzichten uit dat onderzoek, daarnaast zijn er ook nog pagina's over de nabeschouwing en evaluatie en de context, doel en aanpak. Lees de verschillende hoofdstukken online:

Liever een doorbladerbaar document? 
Download de hele media.monitor voor meer uitleg bij elk kerninzicht. 

Analyse en updates

Hou de vinger aan de pols rond mediaonderzoek via de updates van Mediapunt.
Ontdek onze publicaties met nieuw onderzoek, artikels waarin we dieper in data duiken, aankondingen van interessante events en actualiteitsgerelateerde opiniestukken.