Aankondiging

Verslag halfdaags symposium media.forum 2024

23/5/2024
No items found.

Verslag van de dag

Op dinsdag 23 april 2024 vond het allereerste media.forum plaats. Dit forum bood een platform voor de presentatie van de kernbevindingen uit de media.monitor 2023 en thematische discussies tussen mediaprofessionals, beleidsmakers en mediaonderzoekers.

Het media.forum had drie doelstellingen:

1. Voorstellen van de media.monitor: Het forum startte met een welkomstwoord van promotor-coördinator Ike Picone en de Minister van media. Nadien presenteerden Mediapuntonderzoekers de kerninzichten van de zes Mediapunt-kernthema’s. Op deze manier schetsten ze een brede waaier aan uitdagingen voor zowel mediaonderzoek, -beleid, als -sector.

2. Faciliteren van thematische rondetafelgesprekken: Tijdens deze gesprekken gingen mediaonderzoekers, -professionals en beleidsmakers met een Mediapunt-moderator dieper in op de kernbevindingen. Ze reflecteerden over wat de media.monitor voor hen kan betekenen, en gingen vooral in dialoog.

3. Reflecties vanuit een onderzoeksperspectief: Afsluitend brachten professoren Tim Raats (VUB), Sarah Van Leuven (UGent) en Lieven De Marez (UGent-imec) beschouwende inzichten en reflecties over de rondetafelgesprekken.

Bemerkingen en lessons learned

Het media.forum 2024, de eerste in zijn soort, biedt deelnemers de kans om in dialoog te treden met andere experten, wat kan leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden, projecten en professionelen ontwikkelingsmogelijkheden. De rondetafelgesprekken faciliteerden deze dialoog. De deelnemers werden zo bovendien actief betrokken bij het bespreken en analyseren van de kerninzichten. Niet enkel hen het gevoel geven dat hun mening en perspectief van tel is, maar ook deze daadwerkelijk meenemen in het finetunen van de media.monitor 2023 en het formuleren van lessons learned naar volgende edities is hierbij essentieel (zie ook Nawoord media.monitor 2023).

De Mediapuntonderzoekers namen ook kritische bemerkingen over de invulling en meerwaarde van het media.forum op. Zo klonk de kritiek van het aan bod komen van een te brede waaier aan onderzoeksthema’s in de plenaire delen. Het presenteren van bijvoorbeeld al de kerninzichten kan overweldigend zijn en het identificeren en begrijpen van de belangrijkste inzichten per thema bemoeilijken. Het door ‘het bos de bomen niet meer zien’ biedt ruimte voor verbetering door eerder thematische fora te organiseren. Echter zit de meerwaarde van een dergelijk brede opvatting van het media.forum ook vervat in het samenbrengen en bieden van een netwerkmoment van mediaonderzoekers, -professionals en -beleidsmedewerkers die anders zelden met elkaar in contact komen.

Verder kwamen nu bij de presentatie van de kerninzichten enkel Mediapuntonderzoekers aan het woord. Het betrekken van externe mediaonderzoekers om kerninzichten (deels) gebaseerd op hun eigen onderzoek voor te stellen, kan zo een podium bieden voor deze onderzoekers alsook de geloofwaardigheid van deze inzichten verhogen.

Het media.forum mogen we niet louter zien als een evenement dat jaarlijks plaatsvindt. Opvolging over wat deze dag teweegbrengt zowel op vlak van mediaonderzoek, beleid, als in de sector is noodzakelijk.

Foto's met dank aan Elodie Devos en fotograaf van Benjamin Dalle.

Meer weten? 

Op het media.forum werd de media.monitor 2023 voorgesteld. Deze biedt een overzicht van het mediaonderzoek dat in Vlaanderen is gepubliceerd in het kalenderjaar 2023. We brengen de belangrijkste inzichten over verschillende thema’s, gaande van crossmediagebruik, mediawijsheid en desinformatie tot ontwikkelingen op het vlak van innovatie in de mediasector en verschuivingen in de audiovisuele en gamesector.

We brengen in zes hoofdstukken de belangrijkste inzichten uit dat onderzoek, daarnaast zijn er ook nog pagina's over de nabeschouwing en evaluatie en de context, doel en aanpak. Lees de verschillende hoofdstukken online:

Liever een doorbladerbaar document? 
Download de hele media.monitor voor meer uitleg bij elk kerninzicht. 
Aankondiging

Verslag halfdaags symposium media.forum 2024

23/5/2024

Analyse en updates

Hou de vinger aan de pols rond mediaonderzoek via de updates van Mediapunt.
Ontdek onze publicaties met nieuw onderzoek, artikels waarin we dieper in data duiken, aankondingen van interessante events en actualiteitsgerelateerde opiniestukken.

No items found.