Publicatie

Jaarverslag 2023. Oprichting, uitrol en lancering

Onze taken

Mediapunt wil het mediaonderzoek in Vlaanderen monitoren en ontsluiten voor diverse stakeholders, zoals beleidsmakers, mediaprofessionals, onderzoekers, studenten en andere organisaties met een werking gericht op of verband houdend met media, en dit op een concreet toepasbare manier en in dialoog met beleid en sector die als doel heeft het delen van kennis en het identificeren van kennishiaten.

Mediapunt doet dit aan de hand van vijf hoofdtaken:

  1. Een overzicht bieden van mediaonderzoek in Vlaanderen via een databank
  2. Het genereren van beleidsimplicaties en verdiepende analyses
  3. Crossmediagebruik in kaart brengen
  4. Het uitvoeren van ad hoc beleidsrelevant onderzoek
  5. Het valoriseren van inzichten naar beleid en stakeholders

Jaarverslag 2023

Doorblader het jaarverslag

Op 1 januari 2023 gingen we als Vlaams kenniscentrum mediaonderzoek van start, onder de naam Mediapunt. We voeren beleidsondersteunend onderzoek naar media in Vlaanderen uit. Het kenniscentrum heeft de opdracht aan de hand van een divers takenpakket het beleid te ondersteunen vanuit mediaonderzoek, en een brug te slaan naar diverse stakeholders, zoals kennisinstellingen, beleidsmakers en mediabedrijven.

Infografiek

Jaarverslag 2023
Infogram

Meer weten? 

We willen als trekkers van het kenniscentrum Mediapunt onze oprechte dank uitspreken aan al onze stakeholders, medewerkers en partners die hebben bijgedragen aan het afgelopen jaar.

We zetten graag in op transparantie en samenwerking en we nodigen iedereen dan ook uit om contact met ons op te nemen voor verdere informatie of vragen:

Publicatie

Jaarverslag 2023. Oprichting, uitrol en lancering

Analyse en updates

Hou de vinger aan de pols rond mediaonderzoek via de updates van Mediapunt.
Ontdek onze publicaties met nieuw onderzoek, artikels waarin we dieper in data duiken, aankondingen van interessante events en actualiteitsgerelateerde opiniestukken.