Publicatie

media.dossier. Nieuws mijden in Vlaanderen

Het mijden van nieuws heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Zowel Vlaanderen als de rest van de (Westerse) wereld kent een opmerkelijk stijging van het aantal mensen dat frequent nieuws mijdt. Nieuwsmijden is een evolutie die goed gemonitord dient te worden voor nieuwsmedia in het bijzonder, omwille van de dalende consumptie van nieuws, en de maatschappij in zijn geheel, omwille van de groeiende kloof tussen geïnformeerde burgers en nieuwsmijders.

De coronacrisis vormde een katalysator voor nieuws mijden. In het begin van de pandemie volgden Vlamingen het nieuws op de voet. Vooral de nieuwsuitzendingen zagen een sterke stijging in hun kijkcijfers. Naarmate de pandemie vorderde, haakten steeds meer Vlamingen af van het nieuws.

In dit media.dossier gaan we dieper in op:

  • wie mijdt vaker nieuws
  • hoe denken nieuwsmijders over nieuws
  • hoe verschillen systematische van occasionele nieuwsmijders op vlak van nieuwsinteresses en manieren om nieuws te raadplegen

Via de banner bovenaan kan u het hele media.dossier downloaden.
Hieronder lijsten we de kerninzichten op.

Nieuws mijden neemt wereldwijd toe, ook in Vlaanderen

Tussen 2017 en 2023 steeg het aantal nieuwsmijders van 21% tot 28% in Vlaanderen. Wereldwijd werden gelijkaardige stijgingen opgemeten, vooral in Westerse landen.

Evolutie systematisch nieuwsmijden in Vlaanderen 2017-2023
Infogram

Nieuws mijden deels veroorzaakt door continue stroom aan nieuws

Stijgingen in nieuws mijden komen vooral voor in periodes wanneer het nieuws gedomineerd wordt door een grootschalige gebeurtenis, zoals de coronapandemie of momenteel de oorlog in Oekraïne.

 

De systematische nieuwsmijder heeft een specifiek profiel

Nieuwsmijders zijn vaker vrouwen, Vlamingen met een lager inkomen en lager opleidingsniveau, en politiek linksgeoriënteerd.

 

Nieuwsmijders passen strategieën toe om nieuws te beperken

Zo proberen systematische nieuwsmijders opvallend vaker hun online nieuwsomgeving te veranderen door bepaalde kanalen te (ont)volgen of instellingen te wijzigen op nieuwsapps en -sites.

 

Nieuws mijden is gelinkt aan wantrouwen in het nieuws

Systematische nieuwsmijders hebben een groter wantrouwen in het nieuws. Ze geven ook aan bezorgder te zijn over nepnieuws en vaker geconfronteerd te worden met dit nepnieuws.

 

Nieuwsmijders mijden niet enkel frequenter het nieuws, maar gaan hier ook verder in

Systematische nieuwsmijders negeren of zappen weg als ze nieuws zien. Ze verkiezen vaker activiteiten die niets met nieuws te maken hebben. Bovendien laten ze bepaalde nieuwsbronnen vaker links liggen.

Nieuwsmijdingsgedragingen
Infogram

 

Nieuws mijden kan ook logisch en gezond zijn om stroom aan nieuws te controleren

Bepaalde nieuwsmijdingsgedragingen, zoals het uitzetten van meldingen en het mijden van nieuws gedurende bepaalde periodes, kunnen we beschouwen als gezonde manierenom met de grote hoeveelheid nieuws die ons dagelijks bereikt om te gaan.

 

Constructieve journalistiek kan nieuwsmijders overtuigen

Positiever, meer oplossingsgericht nieuws, en nieuws dat vaker bericht over Vlamingen hun directe leefomgeving, kunnen een manier zijn om nieuwsmijders opnieuw vaker kwaliteitsvol nieuws te doen raadplegen.

De nieuwsinteresses van nieuwsmijders
Infogram

Meer weten over nieuws mijden?

Publicatie

media.dossier. Nieuws mijden in Vlaanderen

Analyse en updates

Hou de vinger aan de pols rond mediaonderzoek via de updates van Mediapunt.
Ontdek onze publicaties met nieuw onderzoek, artikels waarin we dieper in data duiken, aankondingen van interessante events en actualiteitsgerelateerde opiniestukken.